A. PROGRAM DAKWAH DAN SYIAR ISLAM

1. PEMBINAAN MUALLAF DIDAERAH RAWAN AQIDAH

Kegiatan pendampingan syariah ditujukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf.

2. RENOVASI MESJID DI DAERAH RAWAN AQIDAH