Manajemen

  • Share this:

MANAJEMEN

  • DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH

Ketua                          : Prof. DR. H. Alyasa’ Abubakar, MA

Anggota                     :

DR. Armia Ibrahim, SH, MH

DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH

Drs. H. Said Mahdar

Drs. H. T. Harmawan, M. Si

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.hD

DR. Ridwan, SE, MM Ak. AC

 

  • KOMISIONER

Ketua          : Prof. Dr. Nazaruddin. A. Wahid, M.A

Anggota      :

Dr. Abdul Rani Usman, M.Si

Khairina, S.T

Mukhlis Sya’ya S.T

Mohammad Haikal, S.T, M.I.F.P


  • SEKRETARIAT

Kepala Sekretariat : Rahmad, S. Sos

Kabag. Umum : Arif Arham, S.Si, MS

Kabag. Keuangan : Saipan Saputra, S. STP, MA

Kabag. Hukum dan Hubungan Umat : Ilyas, SH