Kepala

Selamat Datang di Website Baitul Mal Aceh!

“Baitul Mal Aceh dengan segenap jajaran professional senantiasa berusaha untuk menjemput, mengelola, dan mendistribusikan zakat anda kepada para mustahik di Aceh. Kami percaya, zakat mampu mensejahterakan Aceh dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui website ini, saya berharap masyarakat dapat lebih merasakan peran Baitul Mal Aceh sebagai lembaga amil zakat terdepan di Aceh”

 Dr. H. Armiadi Musa, MA
Kepala Baitul Mal Aceh

SELKETUA1
BANNER BMA

Konsultasi Zakat

Bolehkah Zakat Diberikan kepada Anak Yatim?

Penanya: Nama saya Adi dan ingin bertanya, saya seorang perantauan dan saya menggantikan zakat saya dengan memberikannya ke anak yatim. Apakah boleh? Penjawab: Penerima zakat sudah sangat jelas, ada dalam 8 Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Tidak boleh di luar dari delapan kategori tersebut. anak yatim tidak berhak […]
Lainnya  

Beasiswa

BMA Salurkan Beasiswa SKSS

Banda Aceh – Baitul Mal Aceh (BMA) telah menyalurkan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) kepada dua kampus Negeri yaitu UIN Ar-Raniry dan Unsyiah yang berasal dari keluarga miskin. Beasiswa tersebut menanggung secara penuh biaya kuliyah hingga selesai sarjana. “Untuk saat ini Baitul Mal Aceh baru mampu memberikan kepada 96 mahasiswa, dengan rincian untuk UIN  dan […]
Lainnya